Mặt bằng 3D căn hộ Western Dragon

 

 

căn hộ chung cư western dragon 10

Mặt bằng căn hộ Western Dragon Bình Tân

Thiết kế 03 block gồm 02 khối đối diện nhau .

a2-47,7 a2-50m2 a3-63,16 b1-65,56 b3-67,29 b4-62,33 b5-58,28 b10-67,14 b14-81,61 b15-66,58 b16-62,77 b17-66,19 b18-65,27 c2-78,84 c3-78,11 c5-73,80